Unie van zelfstandigen in bijberoep

Onze missie

UniZeb heeft als doelstelling de zelfstandige ondernemers in bijberoep te verenigen, te informeren, te adviseren, hun belangen te behartigen en aangepaste sociale en bedrijfseconomische dienstverlening aan te bieden.

UniZeb is een vereniging van zelfstandige ondernemers in bijberoep. De vereniging steunt op individuele leden. Voor bepaalde sectoren kan tot groepsaansluiting worden overgegaan.

UniZeb ijvert voor de economische leefbaarheid van de zelfstandige ondernemer in bijberoep en voor een overheidsbeleid dat de gelijkwaardige toegang van alle ondernemers op de economische markt verzekert.

De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van alle bovenstaande niet winstgevende doelstellingen met inbegrip van bijkomstige commerciŽle en winstgevende activiteiten zonder dat deze hoofdzaak mogen worden, binnen de wettelijke grenzen en waarvan de opbrengsten worden bestemd voor de verwezenlijking van de doelstellingen.